درباره ما

انجمن فناوری اطلاعات سلامت، با هدف اطلاع رسانی اخبار و فعالیت ها در حوزه ی تخصصی مربوطه، زمان و مکان برگزاری همایش ها و نحوه ی ثبت نام و شرکت در آن ، برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی در جهت توانمند سازی بیشتر فارغ التحصیلان و همچنین معرفی منابع کارآمد برای ارتقائ دانش افراد و اعضا تشکیل شده است. همچنین این انجمن با ایجاد تالار گفت و گو برای اعضای انجمن برآن شده تا تبادل موثر دانش و داده را میان متخصصان فراهم کند.

معرفی فرصت های شغلی مرتبط و همچنین یافتن راهی مناسب برای آشنایی هرچه بیشتر افراد با جایگاه حقیقی رشته و توانایی های افراد نیز جزوی از اهداف ای انجمن می باشد. از آنجا که منبع مشخصی برای استفاده ی متخصصان رشته وجود ندارد، ما برآن شدیم تا با ایجاد زمینه ای مناسب، منابع را گردآوری کرده و دردسترس افراد و اعضا قرار دهیم. امید است که در انجام این مهم ما را یاری فرمایید.

توانمند سازی بیشتر فارغ التحصیلان

برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی در جهت توانمند سازی بیشتر فارغ التحصیلان و همچنین معرفی منابع کارآمد برای ارتقائ دانش افراد و اعضا تشکیل شده است.

اطلاع رسانی اخبار و فعالیت ها

اطلاع رسانی اخبار و فعالیت ها در حوزه ی تخصصی مربوطه، زمان و مکان برگزاری همایش ها و نحوه ی ثبت نام و شرکت در آن

معرفی فرصت های شغلی مرتبط

یافتن راهی مناسب برای آشنایی هرچه بیشتر افراد با جایگاه حقیقی رشته و توانایی های افراد نیز جزوی از اهداف ای انجمن می باشد.

سوالی دارید؟ ارتباط با ما