برنامه‌های کاربردی سلامت همراه: تحلیل اعتبار علمی منابع

برنامه‌های کاربردی سلامت همراه: تحلیل اعتبار علمی منابع

نویسندگان:

قاضی سعیدی مرجان، رستم نیاکان کلهری، یاسینی مبین، نوری رسول

چکیده:

مقدمه: تولید برنامه‌های کاربردی سلامت همراه و استفاده از آن‌ها طی سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است که این امر نشان دهنده تأثیرگذاری عمیق این نرم‌افزارها در فرایندهای مراقبت بهداشتی و سلامت کاربران می‌باشد. برنامه‌های مذکور باید بر پایه منابع علمی معتبر تولید شوند تا کاربران با اطمینان خاطر بتوانند از آن‌ها بهره‌برداری نمایند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار منابع استفاده شده در تولید محتوای برترین برنامه‌های کاربردی سلامت همراه در کشور صورت گرفت.

روش بررسي: در این مطالعه توصیفی که به صورت مقطعی در سال 1394 انجام شد، 200 مورد از برترین برنامه‌های کاربردی سلامت همراه زیرگروه پزشکی بارگذاری، نصب و از نظر منابع و مآخذ استفاده شده و برخی ویژگی‌های دیگر بررسی گردید. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و ابزار چک‌لیست در نرم‌افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.

يافته‌ها: بررسی منابع مورد استفاده در برنامه‌های کاربردی مورد مطالعه نشان داد که 20 درصد از آن‌ها فاقد فهرست منابع بود و تنها 5/10 درصد (21 مورد) برای تولید محتوا از منابع معتبر استفاده نمودند.

نتيجه‌گيري: نتایج مطالعه حاضر برای سازمان‌های نظارتی کاربرد دارد که کنترل کیفیت برنامه‌های سلامت همراه را عهده‌دار شوند و این برنامه‌ها با کیفیت و قابلیت اطمینان در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

مرورگر شما قادر به خواندن PDF نیست لطفا برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه

دانلود فایل

نویسنده
زهرا نصیری

زهرا نصیری

فارغ التحصیل کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان علاقه مند به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و استفاده از IT در مراقبت سلامت

مطالب پیشنهادی