Telemedicine Technologies Information Technologies in Medicine and Digital Health

از زمان راه اندازی فن آوری های پزشکی از راه دور ، فن آوری های حول محور پزشکی از راه دور ، به ویژه با روند ظهور اینترنت اشیا (IoT) ، سلامت الکترونیک/دیجیتال و فناوری های پوشیدنی ، هوشمند و کمکی ، بسیار تغییر کرده اند.

از زمان راه اندازی فن آوری های پزشکی از راه دور  ، فن آوری های حول محور پزشکی از راه دور ، به ویژه با روند ظهور اینترنت اشیا (IoT) ، سلامت الکترونیک/دیجیتال و فناوری های پوشیدنی ، هوشمند و کمکی ، بسیار تغییر کرده اند. این نسخه دوم کتاب اصلی را بازنگری می کند و گسترش می دهد تا پیشرفت های فنی دهه گذشته را منعکس کند. این کتاب یک برنامه کاربردی برای درمان و بهبود، و همچنین یک ارزیابی کلی سلامت را پوشش می دهد. این کتاب به روزرسانی شده، طیف گسترده ای از موضوعات را گردآوری می کند که نشان می دهد چگونه از فناوری بی سیم می توان در مراقبت های بهداشتی استفاده کرد.ایـن کتـاب دارای  11فصـل و  320صفحـه مـی باشـد. در نسـخه دوم ایـن کتـاب بـه تکنولـوژی هـای جدیـدی ماننـد اینترنـت اشـیاء و ابزارهـای پوشـیدنی نیـز پرداختـه شـده اسـت. ایـن  کتاب کلیـه ی مباحـث و تکنولـوژی هـای حـوزه ی پزشـکی از راه دور را پوشـش مـی دهـد.

مرورگر شما قادر به خواندن PDF نیست لطفا برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه

دانلود فایل

نویسنده
زهرا نصیری

زهرا نصیری

فارغ التحصیل کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان علاقه مند به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و استفاده از IT در مراقبت سلامت

مطالب پیشنهادی
AI in Health

AI in Health

ما در مراحل اولیه تغییر پلتفرم بزرگ بعدی در محاسبات مراقبت های بهداشتی هستیم. که با استفاده از هوش مصنوعی (AI) و فضای ابری تغذیه می شود ، این تغییر در حال حاضر نحوه ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی را دگرگون می کند.

Ethics and governance of artificial intelligence for health

Ethics and governance of artificial intelligence for health

این سند راهنمای WHO نتیجه یک فرایند توسعه دو ساله است که توسط دو بخش در بخش علوم - سلامت دیجیتال و نوآوری و تحقیقات برای سلامت هدایت می شود. WHO با یک گروه پیشرو متشکل از بیست متخصص برای شناسایی اصول اصلی برای ارتقا استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی برای سلامتی کار کرده است - این اولین اصول اجماع در این زمینه است.