وبینار آشنایی با مطالعات کیفی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس برگزار می کند: وبینار آشنایی با مطالعات کیفی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس برگزار می کند:
وبینار آشنایی با مطالعات کیفی

 

مدرس: دکتر هادی احمدی (استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)

 

تاریخ برگزاری: پنج شنبه 27 آبان ماه 1400، ساعت 12 الی 14

برگزاری در بستر ادوب کانکت

 

هزینه این وبینار کاملا رایگان است.

 

لینک ثبت نام:

http://www.bums.ac.ir/page-srcres/fa/58/AdvEForm//Itm3601-29969

 

لینک برگزاری:

http://vc.bums.ac.ir/few

 

به کسانیکه از طریق لینک ثبت نام کنند و حداقل در 50 درصد وبینار حضور داشته باشند، گواهی تعلق می گیرد.

نویسنده
مطالب پیشنهادی