وبینار آشنایی مقدماتی با نرم افزار آماری SPSS

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با همکاری پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع) برگزار می کند: وبینار آشنایی مقدماتی با نرم افزار آماری SPSS

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با همکاری پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع) برگزار می کند:
وبینار آشنایی مقدماتی با نرم افزار آماری SPSS

 

مدرس: خانم دکتر فاطمه سلمانی (دکتری آمار زیستی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)

 

زمان برگزاری: سه شنبه 11 خرداد 1400، ساعت 16 الی 18

 

پلتفرم: ادوبی کانکت

همراه با ارائه گواهی معتبر

هزینه: رایگان

 

لینک ثبت نام در وبینار:

https://www.bums.ac.ir/page-srcres/fa/58/adveform/itm3601-29969

لینک شرکت در وبینار:

http://webc.bums.ac.ir/bsrc

 

شرایط صدور گواهی معتبر:

1. ثبت نام در سایت

2. حضور در حداقل نصف زمان برگزاری وبینار

3. ورود به ادوبی کانکت با کد ملی

نویسنده
مطالب پیشنهادی