وبینار استفاده از فناوری اطلاعات و سلامت در بحران کوید-۱۹

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت ونهاد مرجعیت علمی، وبینار استفاده از فناوری اطلاعات و سلامت در بحران کوید-۱۹ را برگزار میکند

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت ونهاد مرجعیت علمی این مرکز برگزار میکند :

وبینار استفاده از فناوری اطلاعات و سلامت در بحران کوید-۱۹                                         

گروههای هدف : پزشکان عمومی ،متخصص وفوق تخصص،پیراپزشکی و توانبخشی، پرستاری، بهداشت عمومی،آمارواپیدمیولوژی

زمان: دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰                                                 

 لینک ورود به وبینار :     http://vc2.kaums.ac.ir/himkaums                                    

نویسنده
زهرا نصیری

زهرا نصیری

فارغ التحصیل کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان علاقه مند به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و استفاده از IT در مراقبت سلامت

مطالب پیشنهادی