فراخوان جذب در بیمارستان شهید سلیمانی شهر قدس

بیمارستان شهید سلیمانی شهر قدس نیروی متصدی امور دفتری، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت و کاردان فناوری اطلاعات سلامت استخدام می کند.

فراخوان جذب نیروی متصدی امور دفتری و کاردان/ کارشناس فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان شهید سلیمانی شهر قدس

بدینوسیله به اطلاع می رساند با عنایت به اینکه در نظر است به منظور تامین نیروی انسانی بیمارستان شهید سلیمانی شهر قدس نسبت به جذب نیروی متصدی امور دفتری، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت و کاردان فناوری اطلاعات سلامت اقدام گردد، از متقاضیان اشتغال در مرکز یاد شده که دارای شرایط ذیل هستند، دعوت می شود در صورت تمایل جهت ثبت نام به آدرس : https://hcod.iums.ac.ir/dform/937/957/ مراجعه نمایند.

نویسنده
نرگس پارسا

نرگس پارسا

فارغ التحصیل رشته فناوری اطلاعات سلامت و علاقه مند به حوزه یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی و سلامت الکترونیک

مطالب پیشنهادی