انواع دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت

دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت

 

دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت :

1-     دروس پزشکی : آناتومی ، فیزیولوژی ، عوامل بیماری زا ، بیماری شناسی ، دارو شناسی و ...

2-     دروس مدارک پزشکی : کد گذاری بیماری ها ، کد گذاری مرگ و میر ، اصطلاحات پزشکی و ...

3-     دروس فناوری اطلاعات سلامت : انفورماتیک پزشکی ، مدیریت اطلاعات سلامت ، پرونده الکترونیک سلامت ، فناوری اطلاعات سلامت ، کاربرد فناوری اطلاعات سلامت در بحران و ...

4-     دروس مدیریتی : اصول مدیریت ، مدیریت فردی در محیط کار ، مدیریت فناوری در حوزه سلامت ، مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت ، مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت ، بیمه ، آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران و ...

5-     دروس کامپیوتری محض : برنامه نویسی ، ساختمان داده ها ، پایگاه داده ها ، شبکه ، امنیت ، سیستم عامل و ...

6-     دروس آماری : آمار حیاتی توصیفی ، آمار حیاتی استنباطی ، اپیدمیولوژی ، شاخص های بهداشتی و ...

نویسنده
مطالب پیشنهادی
کاربرد اینترنت اشیا در حوزه ی سلامت

کاربرد اینترنت اشیا در حوزه ی سلامت

امروزه علم پزشکی با سرعت بالایی در حال پیشرفت بوده و ارایه ی خدمات بهداشتی با تغییرات زیادی مواجه است. به نظر می رسد بهترین راه برای همگام شدن با این پیشرفت ها و تغییرات، استفاده از فن آوری باشد. یکی از فن آوری های با پتانسیل بالا اینترنت اشیا است. استفاده از فن آوری اینترنت اشیا در یک بیمارستان یعنی هوشمند سازی آن. یک بیمارستان هوشمند می تواند به وسیله ی یک زیر ساخت، تمام داده های مورد نیاز را جمع آوری و مدیریت کرده و در یک پایگاه داده ذخیره کند.