سلامت الکترونیک

در ابتدا عبارت سلامت الکترونیک تنها به خدمات اینترنتی سلامت اشاره می نمود، اما با گذر زمان تعاریف گسترده تر و جامع تری برای این عبارت در نظر گرفته شده است.

 

امروزه سلامت الکترونیک  (E-Health)به معنی تمام ارتباطات بین کامپیوتر و خدمات سلامت می باشد  شامل کاربرد اصول، راهکارها و فناوری های اطلاعات جهت بهبود وضعیت سلامتی جامعه و مدیریت فرایند ارائه ی خدمات سلامت در جهت افزایش تاثیر و قدرت ارتباط میان بیماران، پزشکان، کارفرمایان، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمه ها و … می باشد.

ابزار سلامت الکترونیک نقش مهمی در پیوستگی فعالیت های مرتبط به مراقبت های سلامت، مدیریت و برنامه ریزی خدمات سلامت تا اجرای رویه های جراحی را ایفاء می کند.

براى توصیف واژه سلامت الکترونیک باید از فناورى اطلاعات و ارتباطات (Information Communication Technology) در بخش سلامت بهره برد. اطلاعات دیجیتالى در بخش سلامت و بهداشت براى مقاصد بالینى و آموزشى و مدیریتى از طریق الکترونیکى، انتقال ذخیره و بازیابى مى شود.

 

اضافه نمودن حرف e به انتهای امور بهداشتی تنها به معنای الکترونیکی شدن امور وفعالیت ها این حوزه نبوده و e عبارات و ابعاد دیگری را نیز را در بر می گیرد که به بهترین وجه سلامت الکترونیک را تفسیر و تعبیر می نماید.

 

حرف E در E-Health تنها به معنای الکترونیک نمی باشد، بلکه نشان دهنده ی ۱۰ ویژگی مهم سلامت الکترونیک است:

 

-1 اثربخشی (Efficiency):

سلامت الکترونیک با کاهش انجام فرایند های تکراری، همانند تکرار آزمایشات و همچنین کاهش خطاهای پزشکی و تداخلات دارویی از طریق سیستم های تحلیل اطلاعات، اثر بخشی خدمات بهداشتی را افزایش می دهد.

- 2افزایش کیفیت مراقبت بهداشتی (Enhancing quality of care) :

با کاهش خطاهای انسانی و قابلیت به اشتراک گذاری اطلاعات سلامت بین ارائه دهندگان، مراکز درمانی قادر به ارائه ی خدمات درمانی و مراقبتی با کیفیت بالاتری خواهند بود.

3- مبتنی بر شواهد (Evidence based):

خدمات و اقدامات درمانی باید مبتنی بر شواهد علمی و ثابت شده باشند. هیچ فرایند و اقدامی نمیتواند بر حسب احتمالات باشد و سلامت الکترونیک از مستند بودن این فرایندها اطمینان حاصل می کند.

- 4توانمند سازی بیماران و مشتریان (Empowerment of consumers and patients):

با ارائه ی اطلاعات پزشکی در پرونده ی الکترونیک سلامت، بیماران قادر به دسترسی به اطلاعات و آموزش های لازم در خصوص وضعیت سلامتشان به وسیله ی اینترنت می باشند و سلامت الکترونیک از این طریق درهای جدیدی به روی پزشکی مدرن و بیمار محور ایجاد می نماید.

- 5ترغیب رابطه ی نوین پزشک و بیمار (Encouragement):

سلامت الکترونیک ارتباط بیمار و ارائه دهندگان خدمات سلامت را وارد مرحله ی جدیدی می کند. به صورتی که تصمیمات با آگاهی و بر اساس اطلاعات مشترک بین بیمار و پزشک گرفته می شوند.

- 6آموزش (Education):

آموزش های پزشکی از جمله مهم ترین جنبه های سلامت الکترونیک می باشند. پزشکان و ارائه دهندگان خدمات سلامت از طریق منابع آنلاین آموزش های به روز را دریافت می کنند و بیماران نیز در خصوص وضعیت سلامتی شان و روش های پیشگیری و بهبود آموزش می بینند.

- 7قابلیت تبادل اطلاعات و ارتباطات (Enabling information exchange and communication):

با تعریف استانداردهای اشتراک گذاری داده ها، سلامت الکترونیک بستری جهت تبادل اطلاعات سلامت بیماران و ارتباط بین مراکز ارائه دهنده ی خدمات سلامت ایجاد می نماید.

- 8توسعه ی حیطه ی مراقبت های بهداشتی (Extending the scope of healthcare):

سلامت الکترونیک در حال از بین بردن محدودیت های فیزیکی ارائه ی مراقبت های بهداشتی می باشد. امروزه افراد می توانند از هر نقطه ی زمین به وسیله ی اینترنت به خدمات سلامت (از توصیه های درمانی تا اقدامات پیچیده تر) دسترسی داشته باشند.

- 9اخلاقیات (Ethics):

همانطور که گفته شد سلامت الکترونیک نوع جدیدی از ارتباط بیمار و پزشک را معرفی می کند و متعاقبا چالش ها و تهدیدهای جدیدی در زمینه ی اخلاقیات پزشکی از جمله اخذ رضایت آگاهانه، محرمانگی اطلاعات و برابری افراد در دسترسی به خدمات سلامت ایجاد می شود.

- 10برابری و عدالت (Equity):

از اهداف مهم سلامت الکترونیک ارائه ی خدمات مراقبت بهداشتی به همه ی گروه های جامعه و دسترسی برابر افراد به این خدمات می باشد. اما در حال حاضر واقعیت این است که این سلامت الکترونیک باعث ایجاد فاصله بین افرادی که به تجهیزات کامپیوتری و اینترنت دسترسی دارند و آن هایی که توانایی تهیه ی این امکانات را ندارند، شده است. این فاصله تنها با تعریف سیاست های جدید در زمینه ی برابری در دریافت خدمات سلامت به وسیله ی دولت ها از بین خواهد رفت.

 

                                 

 

 

نویسنده
مطالب پیشنهادی