معرفی رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

رشته فناوری اطلاعات سلامت برای کسانی است که تمایل دارند در مراکز علوم پزشکی و درمانی، به فعالیت های فناوری اطلاعات بپردازند.

شته فناوری اطلاعات سلامت، رشته ای نوپا در ایران است و از بازار کار نسبتاً خوبی برخوردار است. مدتی است که رشته ی مدارک پزشکی از لیست رشته های علوم پزشکی در سطح لیسانس حدف شده و فناوری اطلاعات سلامت با تغییرات اساسی نسبت به رشته مدارک پزشکی، جایگزین آن شده است. فناوری اطلاعات سلامت، همچنین، مبادله ایمن اطلاعات میان مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بیمه ها را در بر می گیرد. به طور کلی این رشته مهم ترین ابزاری تلقی می شود که با آن می توان کیفیت، سلامت و اثر بخشی نظام سلامت را بهبود بخشید. رشته فناوری اطلاعات سلامت به تربیت افراد کار آزموده ای می پردازد که بتوانند تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر تحليل و سازماندهي اطلاعات و كد گذاري اطلاعات پزشكي بيماران در مراكز بهداشتي درماني دولتي و خصوصي و مطب ها، تحليل شاخص هاي آمار بيمارستاني (مرگ و مير، بيماري ،مالي و ...)و ارائه به مديران مربوط و كاربران مجاز، ارائه اطلاعات پزشكي به كاربران مجاز با رعايت موازين قانوني ، اجراي مصوبات مربوط به اطلاعات پزشكي بيماران، مشاركت در امور مربوط به خدمات ماشيني اطلاعات سلامت و مشاركت در طراحي فرم هاي اطلاعات سلامت را برعهده بگیرند.
نویسنده
زهرا نصیری

زهرا نصیری

فارغ التحصیل کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان علاقه مند به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و استفاده از IT در مراقبت سلامت

مطالب پیشنهادی
کاربرد فناوری های واقعیت رایانه ای در حوزه سلامت (قسمت اول)

کاربرد فناوری های واقعیت رایانه ای در حوزه سلامت (قسمت اول)

دراین قسمت مقاله به مفاهیم و تفاوت های چند اصطلاح: واقعیت رایانه ای (Computer-mediated reality) ، واقعیت تعدیل شده، ویدئو 360 درجه، واقعیت مجازی (VR) ، مجاز افزوده (AV)، واقعیت افزوده (AR) واقعیت ترکیبی (MR) و واقعیت تعمیم یافته (XR) می پردازیم.