کاربرد انفورماتیک در پرستاری

رشته انفورماتيک پرستاري، با ترکيب علوم رايانه اي (سخت افزار)، علوم اطلاعاتي (نرم افزار) و علم پرستاري (نظری)، داده ها را پردازش کرده و به اطلاعات و دانش تبديل مي نمايد .

 

در اواخر دهه ۱۹۸۰ ،مشاغل مرتبط با تکنولوژي رايانه ای در مراکز بهداشتی- درمانی با استقبال روبه رو شد. از آنجايي که انفورماتيک پرستاري يکي از تخصص هاي پرستاري محسوب ميشود، شوراي کاربرد رايانه در پرستاري وابسته به انجمن پرستاري ايالات متحده، تعريف نويني از انفورماتيک پرستاري را به اين صورت ارايه کرد ؛ "پرستار انفورماتيکی کسي است که علوم پرستاري، رايانه و اطلاعات را در جهت جمع آوري، پردازش و مديريت داده ها باهم تطبيق ميدهد تا از اصول پرستاري، مراقبت باليني، آموزش و پژوهش حمايت کند و دانش پرستاري را توسعه دهد .

انفورماتيک پرستاري، ترکيبي از فرآيندهاي پرستاري، اطلاعات وابسته به آن و مديريت اطلاعات پرستاري و ساير پردازش هاي اطلاعاتي است و هدف اصلي از ايجاد اين رشته، حمايت از بهداشت و سلامت افراد در سطح جهاني است.

در تعريفي که انجمن انفورماتيک پرستاري در سال ۱۹۹۹ درباره انفورماتيک پرستاري ارايه داده، انفورماتيک پرستاري، به کارگيري علم رايانه و علم اطلاعات در پرستاري قلمداد شده است. انفورماتيک پرستاري سبب ارتقا ی مراقبت، مديريت و فرآيندهاي مرتبط با پردازش اطلاعات شده و درنتيجه سبب گسترش دانشي ميشود که پرستاري را در تمام حيطه هاي عملکردي، نظير مراقبت، پژوهش، آموزش و مديريت حمايت ميکند.

نقش آموزشي انفورماتيک پرستاري :

استفاده موثر از انفورماتيک در پرستاري، مستلزم آن است که پرستاران نقش هاي جديدي را در فرآیند تخصصي شدن حرف هاي خود بپذيرند. پيشرفت هاي جهاني در اين زمينه، باعث گسترش وسيع فرصت هاي يادگيري و دسترسي به منابع جديد آموزشي شده است و لازم است امکانات آموزشي براي پرستاران ايجاد شود تا بتوانند جستجوگران اطلاعات باشند و درمورد ارزش اطلاعات وسيعي که در شبکه جهاني اينترنت براي استفاده آنان موجود است ، به قضاوت و ارزشيابي بپردازند. بنابراين ، برنامه هاي آموزش پرستاري بر پايه كامپيوتر ، بايد قابل تغيير براساس نيازهاي منطقه اي و تطبيق با نگرش هاي جديد اي حرفه باشد تا امکان تربيت پرستاراني با تخصص انفورماتيک ايجاد شود، زيرا يک پرستار انفورماتيک به خوبي ميداند که پايه و اساس هرگونه تصميم گيري هوشمندانه که منجر به تحقق هدف شود ، دسترسي و برخورداري از اطلاعات دقيق است.

براي آنکه پرستار انفورماتيک بتواند به بهترين وجه ايفاي نقش کند ، بايد توجه و آموزش انفورماتيک در تمام گستره محيط آموزشي وجود داشته باشد زيرا فناوري اطلاعات هرگونه عملكردهايي را كه در حوزه پرستاري است و توسط پرستاران به اجرا در مي آيد تحت تاثير قرار ميدهد. با آنکه دانش رايانه و اطلاعات (که با يکديگر دانش انفورماتيک را شکل ميدهند) در واقع دو دانش مورد استفاده در تمام علوم امروزي هستند، ولي ازآنجاکه علوم مرتبط با پرستاري و مراقبت، گستره دانش پيچيده اي را در دنياي فعلي اطلاعات جهان تشکيل ميدهند، لذا انفورماتيک پرستاري در جهان به صورت دانشي مستقل و آکادميک شکل گرفته و توسعه يافته است . به همين خاطر، همگام با گسترش آموزش و عملکردهاي پرستاري در دهه ۱۹۸۰ ميلادي، انفورماتيک پرستاري نيز يکي از حوزه هاي بسيار مهم در بخش پرستاري شناخته شد و موسسه پرستاران ايالات متحده و اتحاديه ملي نيز از جمله نهادهايي بودند که کاربردهاي رايانه ای را در بخش پرستاري، مورد توجه خود قرار دادند. از طرف ديگر، اين دو نهاد، درخصوص پيشبرد و گسترش انفورماتيک پرستاري به صورت ملي و بين المللي، فعاليت نمودند. در سال ۱۹۸۸ نيز جاربارا هيروکارول گاسرت و مارياتا، اقدام به طراحي فهرست هاي آموزشي در اين زمينه کردند. در همان سال، جوديت گراو و شيلا کورکاران نيز انفورماتيک پرستاري را به عنوان يک پايه و اساس علمي براي علوم پرستاري ، اطلاعات و رايانه و درنهايت نيز مديريت و پردازش اطلاعات و داده ها ، درنظر گرفتند.

به کارگيري رايانه در مراکز درماني، نياز به نرم افزارهايي دارد که زبان مشترک بين پرستاران ايجاد نمايد. لذا تاکيد مي شود که بايد در مورد اصطلاحات پرستاري در سطح بين المللي توافق نظر حاصل شود. ادغام تکنولوژي هاي اطلاعاتي پرستاري و بيمارستاني نظير پرونده الکترونيکي بيماران ، براي توسعه فرآيندها و شناسايي و نيز مستندسازي، اجرا ، مديريت دانش و استانداردهاي بين المللي حائز اهميت هستند.

 

نویسنده
مطالب پیشنهادی
انفورماتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی، نوعی از مهندسی اطلاعات است که در زمینه سلامتی به ویژه مدیریت و استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران کاربرد دارد. این زمینه از انفورماتیک از فناوری اطلاعات پزشکی برای توسعه، پیشرفت و بهبود خدمات سلامتی استفاده می کند تا خدماتی با کیفیت بالاتر، کارایی بهتر، هزینه کمتر و فرصت های جدیدتر ارائه شود.