کارگاه آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران

کارگاه آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران

مرکز انفورماتیک سلامت جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری مرکز پژوهش های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه آموزش آنلاین "آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران" برگزار می کند.

نشست تخصصی اهمیت داده ها در حوزه سلامت: چالش ها و چشم اندازها

نشست تخصصی اهمیت داده ها در حوزه سلامت: چالش ها و چشم اندازها

جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کند: اولین نشست تخصصی آنلاین "اهمیت داده‌ها در حوزه سلامت چالش‌ها و چشم‌اندازها" ویژه مدیران حوزه سلامت، روسای بیمارستان‌ها، اعضای هیئت علمی و دانشجویان