فراخوان مقاله پنجمین دوره کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا و کاربردها

فراخوان مقاله پنجمین دوره کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا و کاربردها

پنجمین دوره کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا و کاربردها، در تاریخ ۲۹ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود. از پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا 30 بهمن با توجه به محورهای اصلی این دوره کنفرانس اقدام نمایند.