سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

جدیدترین رویداد بین المللی پزشکی بازساختی در ایران اولین کنگره با رویکرد اقتصاد سلول درمانی و گردشگری سلامت گروه های هدف: اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان کلیه گروه های علوم پزشکی، علوم پایه ی زیستی، اقتصاد و گردشگری سلامت......

همایش طرح کشوری تعیین جایگاه استفاده از آزمایش NIPT در غربالگری ناهنجاری های کروموزومی در سه ماهه اول بارداری

همایش طرح کشوری تعیین جایگاه استفاده از آزمایش NIPT در غربالگری ناهنجاری های کروموزومی در سه ماهه اول بارداری

همایش طرح کشوری تعیین جایگاه استفاده از آزمایش NIPT در غربالگری ناهنجاری های کروموزومی در سه ماهه اول بارداری. با همکاری و سخنرانی پروفسور کیپروس نیکلایدیس رئیس بنیاد مرکز پزشکی جنین (FMF)......

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین تهران

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین تهران

مزایای ثبت نام در دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین - نمایه سازی تمامی مقالات پذیرفته شده در پایگاه علمی سیویلیکا - نمایه سازی تمامی مقالات پذیرفته شده در پایگاه علمی سنجش ...